Ngày 20/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 20/6/2024 như sau:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2017;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 34/2023/HĐDV- THA ngày 21/8/2023 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 34.2023-05/HĐSĐ - THA ngày 14/5/2024.

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bên có tài sản đấu giá: Cục Thi Hành Án dân Sự tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 58 Pasteur, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 20/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

2. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (TSKB Đồng Thị Đan Phượng), cụ thể: Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 524219 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 26/12/2019, số vào sổ cấp GCN: CS 16432.

Thửa đất số: 1046, tờ bản đồ số: 65.

Địa chỉ: thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Diện tích: 121,4 m2.

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích: Đất trồng cây hàng năm khác

Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú: Tài sản được bán theo Lệnh kê biên tài sản số 13/VPCQCSĐT ngày 02/8/2021 của Công an tỉnh Lâm Đồng; Biên bản kê biên tài sản ngày 17/8/2021 của Công an tỉnh Lâm Đồng. Người mua trúng đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất và tự liên hệ với cơ quan chức năng để điều chỉnh phần diện tích chênh lệch so với Giấy chứng nhận và thanh toán chi phí phát sinh cho việc điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa 1046, tờ bản đồ số 64 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 507.264.208 đồng (Năm trăm lẻ bảy triệu hai trăm sáu mươi bốn ngàn hai trăm lẻ tám đồng).

* Ghi chú: Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành trên giá trị tài sản bán đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 17 giờ 00 phút, ngày 17/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

7. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 10/6/2024 đến ngày 13/6/2024 tại nơi có tài sản đấu giá.

8. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản

Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 07 giờ 30 phút ngày 17/6/2024 đến ngày 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2024 vào tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng; số tài khoản: 6410601946 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Lâm Đồng.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

10. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

11. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan: Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng, nộp thuế phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá theo thuế suất do Nhà nước quy định. Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại...(nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản, do bên có tài sản nộp thay và được trừ vào tiền bán tài sản.

12. Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá trong trường hợp có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Chuyên đề