Ngày 20/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Văn Lang - Chi nhánh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Văn Lang - Chi nhánh Bình Phước. Đ/c: Đường D4, tổ 3, KP.1, Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập. Đ/c: Khắc Khoan, Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 15895,6 m2 (CLN), tài sản gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 236, tờ bản đồ số 17, tại Bù Rên, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm: 523.342.920 đồng.

Tiền đặt trước: 104.668.000 đồng. Nộp các ngày 17/6/2024, 18/6/2024, 19/6/2024.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 28/5/2024 đến ngày 17/6/2024 (trong giờ hành chính) tại KP.1, Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập. Đ/c: Khắc Khoan, Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10/6/2024 và 11/6/2024 tại Bù Rên, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 20/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập. Đ/c: Thôn Khắc Khoan, Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Văn Lang - Chi nhánh Bình Phước. Điện thoại: 0988.923.800.

Chuyên đề