Ngày 20/6/2024, đấu giá khoản nợ của bà Trần Thị Ánh Hường với Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá ngày 20/6/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt (Địa chỉ: Số 162-166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM).

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/6/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Khoản nợ của bà Trần Thị Ánh Hường (có bảo đảm bằng tài sản) theo Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-202000081 ngày 20/01/2020 giữa Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt và bà Trần Thị Ánh Hường. Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 30/9/2023 là: 18.619.095.365đồng (trong đó: Nợ gốc: 12.999.000.000đồng; Nợ lãi trong hạn: 3.805.978.497đồng; Nợ lãi quá hạn: 1.628.902.821đồng; Nợ lãi chậm trả: 185.214.047đồng). GKĐ: 15.081.467.246 đồng. Tiền đặt trước: 1.508.000.000 đồng (Chi tiết khoản nợ tham khảo hồ sơ đấu giá).

Xem tài sản: Từ 05/6/2024 đến 17/6/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An hoặc Agribank C/n Lý Thường Kiệt;

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký: Từ 05/6/2024 đến 17/6/2024 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này

Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề