Ngày 20/6/2024, đấu giá công trình xây dựng trên đất và các tài sản khác gắn liền với đất từ hợp đồng thuê lại đất của Công ty TNHH KR EMS Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – C/N Hà Nội thông báo bán đấu giá ngày 20/6/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – C/N Hà Nội - Đ/c: B17 Lô 6 KĐT.Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Tp. Hà Nội. ĐT: 0822267799.

Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Đ/c: Tòa nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm, thời gian đấu giá: Trên trang ĐGTT (http://daugiaviet.vn (http://daugiaso5.vn): Thời gian đấu giá ngày 20/6/2024 lúc: 09 giờ 00 phút.

Tài sản đấu giá: Là Công trình xây dựng trên đất và các tài sản khác gắn liền với đất, Quyền và lợi ích phát sinh từ Hợp đồng thuê lại đất của Công ty TNHH KR EMS Việt Nam.

Giá khởi điểm: 239.352.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín tỉ ba trăm năm mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng). Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

Xem tài sản: tại Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải trên địa bàn các xã Hồng Phong, An Hòa, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Thời gian: ngày 13/6/2024 đến ngày 17/6/2024 (trong giờ hành chính). Lh: ĐT: 0822267799.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Cty ĐGHD Vạn Thành An - C/n Hà Nội (Đ/c: B17 Lô 6 KĐT.Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai). Đồng thời đăng ký trên trang ĐGTT (http://daugiaviet.vn (http://daugiaso5.vn): Từ ngày 29/5/2024 đến ngày 17/6/2024 (trong giờ hành chính).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề