Ngày 20/6/2023, đấu giá cáp đồng thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2023 do Viễn thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Chuyên đề