Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 02903831878

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau

Địa chỉ: Số 03, Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 15/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 17/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 25/05/2022 - 16:00 17/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện: Phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ kèm theo giấy chứng minh nhân dân. Đồng thời, phải là đối tượng được phép đăng ký tham gia đấu giá theo quy định và phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền sau khi trúng đấu giá. - Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham giá đấu giá đến Trung tâm nộp trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác nộp thay mình.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 20/06/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau ảnh 2
Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư