Ngày 20/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2020 do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 05 ô đất tại khu Dẹ 2, xã Văn Miếu và 02 ô đất tại khu Mật 1, xã văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: từ 125,0m2 đến 209,1m2/ô;

- Giá khởi điểm: từ 3.000.000đ đến 3.300.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: từ 200.000đồng đến 500.000đ/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Đ/c: Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 17/6/2020 tại UBND xã Văn Miếu; Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 03/6 và 04/6/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 17/6/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30 ngày 20/6/2020 tại Hội trường UBND xã Văn Miếu.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/6 đến 16h00 ngày 19/6/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2715201004915, mở tại AGRIBANK – CN Thanh Sơn, Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn. 
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Dẹ 2 và khu Mật 1, xã Văn Miếu,
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Chuyên đề