Ngày 20/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2023 do Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Phú và xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

07 lô


UBND xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định


20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 17/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 17/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 04/05/2023 - 17:00 17/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định) và UBND xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Điều kiện: Các đối tượng quy định tại mục (a) phần này được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau: - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, - Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. - Cam kết trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. Cách thức đăng ký: Người đủ điều kiện và có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 20/05/2023

Địa điểm: UBND xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề