Ngày 20/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Phú, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú

Địa chỉ: 320/21 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

(MS14/23) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 179/59/19 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

01

179/59/19 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

3,461,753,596

692,350,719

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 15/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 17/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 12/01/2023 - 16:00 17/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

- Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 20/02/2023

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư