Ngày 20/1/2022, đấu giá vườn cây cao su thanh lý năm 2022 tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông ủy quyền như sau:

Chuyên đề