Ngày 20/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất va Công trình xây dựng trên đấtdo Công ty CP Đầu tư PCM đứng tên sử dụng

ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau

10,237,590,000

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 13/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 17/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 15/09/2022 - 16:00 17/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện: Phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ kèm theo giấy chứng minh nhân dân. Đồng thời, phải là đối tượng được phép đăng ký tham gia đấu giá theo quy định và phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền sau khi trúng đấu giá. - Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham giá đấu giá đến Trung tâm nộp trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác nộp thay mình.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 20/10/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề