Ngày 20/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. Đ/c: Số 76A Lê Thánh Tông, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 53, tờ bản đồ 67, tọa lạc tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông diện tích theo giấy chứng nhận: 11783 m2. Diện tích sử dụng và theo cơ sở dữ liệu đo năm 2019 là 9995,9 m2 đất trồng cây lâu năm.

Giá khởi điểm tài sản: 725.796.900 đồng.

Số tiền đặt trước: 145.159.000 đồng.

Phiên đấu giá: Vào 09 giờ 30 phút, ngày 20/10/2022.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/9/2022 đến ngày 17/10/2022.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/10/2022 đến 16h00, ngày 19/10/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0906.379.292.

Chuyên đề