Ngày 20/10/2021, đấu giá Tàu cá Dũng Toàn tại tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2021 do Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Tàu cá Dũng Toàn, số đăng ký KG-90288-TS (92.85 tấn) đã qua sử dụng. - Loại tàu: đánh cá; Năm đóng: 2003; Nơi đóng: Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. - Mẫu thiết kế: KG25-08/17HC. - Ký hiệu máy: MITSUBISHI S6R2-MPTA. - Số máy: 26524. - Cống suất (KW): 1005 mã lực. - Nơi chế tạo: Nhật Bản. - Giá khởi điểm: 970.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí khác. 2. Tàu cá Dũng Toàn, số đăng ký KG-95519-TS (70,62 tấn) đã qua sử dụng. - Loại tàu: đánh cá; Năm đóng: 2017; Nơi đóng: thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. - Mẫu thiết kế: KG-1606-08. - Ký hiệu máy: MITSUBISHI S6R2-A2PTAW2-5. - Số máy: S6R-80563. - Cống suất (KW): 1035 mã lực. - Nơi chế tạo: Nhật Bản. - Giá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí khác.

Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Kiên Giang

Ngày 20/10/2021, đấu giá Tàu cá Dũng Toàn tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 20/10/2021, đấu giá Tàu cá Dũng Toàn tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 20/10/2021, đấu giá Tàu cá Dũng Toàn tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 20/10/2021, đấu giá Tàu cá Dũng Toàn tại tỉnh Kiên Giang ảnh 4

Chuyên đề