Ngày 20/06/2024, đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính của Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong thông báo bán đấu giá theo thủ tục rút gọn ngày 20/06/2024 như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên phong tổ chức đấu giá công khai tài sản do Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chuyển giao như sau: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính gồm 109.287,6 kg nguyên liệu khoáng sắt đang được đặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). GKĐ: 32.786.200 đ. Đặt trước 20%GKĐ.

Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 11/06/2024 đến 17h00 ngày 18/06/2024. Địa điểm đăng ký: tại Số 276 Quốc lộ 62, p.2, Tp.Tân An, tỉnh Long An. Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 17/06/2024 đến 11h30 ngày 19/06/2024.

Tổ chức cuộc đấu giá: vào ngày 20/06/2024. Phương thức trả giá lên, hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Điều kiện, cách thức đăng ký: Tuân thủ theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá tài sản. Khách hàng muốn biết thêm chi tiết liên hệ Công ty: Số 276 Quốc lộ 62, p.2, Tp.Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 0272 3581 359.

Chuyên đề