Ngày 20/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 20/06/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang– trụ sở 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân - 426 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số 499, TBĐ số 24, tại địa chỉ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP. HCM theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số CO 773524, vào sổ cấp GCN: CH 13814 do UBND Q.Bình Tân cấp ngày 20/8/2019 cho ông Trần Minh Đức và Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Dịch vụ - Tin học - Xây dựng Minh Khôi lập được Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn TN-MT TP.HCM kiểm tra nội nghiệp ngày 10/10/2023.Theo GCN: DT: 267,7 m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị. Theo BĐHTVT: Khu đất DT: 267,7 m2 (theo hiện trạng); Nhằm thửa: trọn thửa số 499; TBĐ: số 24, Bộ địa chính P.An Lạc, Q.Bình Tân (Theo tài liệu năm 2005). Hiện trạng bên trên: đất trống. Chức năng sử sụng đất thuộc quy hoạch phần đất nhóm nhà ở hiện trạng, phần đất giao thông dự phòng. Lộ giới: phía Tây 7,0m; Phía Đông 6,0m.

QSDĐ, QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số 500, TBĐ số 24, tại địa chỉ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số CO 773525, vào sổ cấp GCN: CH 13817 do UBND Q.Bình Tân cấp ngày 20/8/2019 cho ông Trần Minh Đức và Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Dịch vụ - Tin học - Xây dựng Minh Khôi lập được Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn TN-MT TP. HCM kiểm tra nội nghiệp ngày 10/10/2023. Theo GCN: DT: 51,8 m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị. Theo BĐHTVT: Khu đất DT: 51,8 m2 (theo hiện trạng); Nhằm thửa: trọn thửa số 500; TBĐ: số 24, Bộ địa chính P.An Lạc, Q.Bình Tân (Theo tài liệu năm 2005); Hiện trạng bên trên: đất trống. Chức năng sử sụng đất thuộc quy hoạch đất nhóm nhà ở hiện trạng. Lộ giới 7,0m.

QSDĐ, QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số 501, TBĐ số 24, tại địa chỉ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP. HCM theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số CO 773325, số vào sổ cấp GCN: CH 13834 do UBND Q.Bình Tân cấp ngày 20/8/2019 cho ông Trần Minh Đức và Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Dịch vụ - Tin học - Xây dựng Minh Khôi lập được Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn TN-MT TP. HCM kiểm tra nội nghiệp ngày 10/10/2023. Theo GCN: DT: 58,9 m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Lâu dài. Theo BĐHTVT: Khu đất DT: 58,9 m2 (theo hiện trạng); Nhằm thửa: trọn thửa số 501; TBĐ: số 24, Bộ địa chính P.An Lạc, Q.Bình Tân (Theo tài liệu năm 2005); Hiện trạng bên trên: đất trống. Chức năng sử sụng đất thuộc quy hoạch đất nhóm nhà ở hiện trạng. Lộ giới 7,0m.

QSDĐ, QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số 450, TBĐ số 24 (TL2005), tại địa chỉ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP. HCM theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số CI 689774, số vào sổ cấp GCN: CS12235 do sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 08/11/2017 cho ông Trần Minh Đức; cập nhật thay đổi diện tích ngày 21/6/2019 và Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Dịch vụ - Tin học - Xây dựng Minh Khôi lập được Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn TN-MT TP. HCM kiểm tra nội nghiệp ngày 10/10/2023. Theo GCN: DT: 885,1 m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Lâu dài. Theo BĐHTVT: Khu đất DT: 885,1 m2 (theo hiện trạng); Nhằm thửa: trọn thửa số 450; TBĐ: số 24, Bộ địa chính P.An Lạc, Q.Bình Tân (Theo tài liệu năm 2005); Hiện trạng bên trên: đất trống. Chức năng sử sụng đất thuộc quy hoạch phần đất nhóm nhà ở hiện trạng, phần đất giao thông dự phòng. Lộ giới: phía Tây 7,0m; Phía Đông 6,0m.

Người trúng đấu giá phải chấp hành theo các quyết định về quy hoạch và phải tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá, hợp thức hóa đối với phần diện tích đất và diện tích xây dựng chênh lệch (nếu có) hoặc phải tháo dỡ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và chịu các chi phí phát sinh liên quan nếu được phép.

Giá khởi điểm: 63.856.027.000 đồng* Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: lúc 08h30 ngày 20/06/2024 tại số 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 17/06/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật

Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề