Ngày 19/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín - CN Đà Nẵng thông báo bán đấu giá ngày 19/7/2024 như sau:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1635, tờ bản đồ số 16m, địa chỉ: thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BB 519787, số vào sổ cấp GCN: CH 00504 do UBND huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng cấp ngày 31/3/2010, thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần nội thất và cửa sổ Arkuda.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang; Địa chỉ số: Khu trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, Thôn Dương Lâm 1, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, tỉnh Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 1.975.365.000 đồng. Tiền đặt trước: 395.073.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 20/06/2024 đến ngày 16/7/2024 (trong giờ hành chính), tại thửa đất số 1635, tờ bản đồ số 16m, địa chỉ: thôn La Bông, xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 20/06/2024 đến ngày 16/7/2024 (trong giờ hành chính), tại số 372 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/7/2024 đến ngày 18/7/2024 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/7/2024 tại số 372 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 372 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Chuyên đề