Ngày 19/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2022 do UBND huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư