Ngày 19/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Chuyên đề