Ngày 19/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất tại:

- Khu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm xã Ia Sao tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai:

Địa điểm: Xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tổng số: 37 lô;

Tổng diện tích: 10.310 m2;

Tổng giá khởi điểm: 8.456.200.000 đồng (Tám tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu,hai trăm nghìn đồng).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2021.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại UBND xã Ia sao, huyện Ia Grai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2021.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 200.000.000 đồng và 200.000 đồng/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, nộp bằng hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc (trước 17giờ 00 phút ngày 15/03/2021) trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2021 tại UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá:

- Lúc 08 giờ 30’ ngày 19/3/2021, tại trụ sở UBND xã Ia Sao, Ia Grai đối với các lô đất tại Khu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm xã Ia Sao tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá cho đến khi chỉ còn một người trả giá cao nhất.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá (một lần) vào ngân sách theo đúng thời hạn tại Thông báo của Chi cục thuế khu vực Chư Păh - Ia Grai, tỉnh Gia Lai (thời gian nộp tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày có thông báo thuế).

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693.826628 hoặc Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và sổ hộ khẩu.

Chuyên đề