Ngày 19/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Tịnh Biên, tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2021 do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam. Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên. Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản cho thuê mặt bằng bãi giữ xe chợ Tịnh Biên và cho thuê nhà vệ sinh cộng cộng chợ Tịnh Biên; tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, gồm:

- Mặt bằng bãi giữ xe chợ Tịnh Biên, DT 1.137 m2, thời hạn cho thuê: 03 năm; Giá khởi điểm: 1.080.000.000 đồng/năm.

- Nhà vệ sinh công cộng chợ Tịnh Biên, DT 84 m2, thời hạn cho thuê: 03 năm; Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng/năm.

Tổng giá khởi điểm: 1.380.000.000 đồng/năm.

*Lưu ý: - Giá thuê năm thứ nhất lấy giá trúng đấu giá để ký hợp đồng với người trúng đấu giá, giá thuê năm thứ hai tăng 5% so với năm thứ nhất, giá thuê năm thứ ba tăng 5% so với năm thứ hai.

- Mặt bằng bãi giữ xe chợ Tịnh Biên không có nhà để xe. Nhà để xe do đơn vị trúng đấu giá tự xây dựng để phục vụ cho hoạt động giữ xe.

- Mặt bằng nhà vệ sinh công cộng chợ Tịnh Biên bao gồm đất và nhà.

- Khách hàng trúng đấu giá cam kết sử dụng mặt bằng thuê đúng mục đích và chịu trách nhiệm về các quy định liên quan của nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Ngày 09/03/2021 và 10/03/2021 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Được thực hiện tại 03 nơi, cụ thể:

+ Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

+ Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên.

+ Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 23/02/2021 đến 17 giờ ngày 16/03/2021 (giờ hành chính).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, cụ thể:

- Tiền đặt trước: 20% GKĐ (Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; cam kết thực hiện đúng quy định; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước (tiền đặt cọc) theo quy định.

7.2. Điều kiện, cách thức được tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai và đồng ý với hiện trạng thực tế đã xem của tài sản đấu giá trước khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Khách hàng không xem tài sản theo lịch được thông báo xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

- Đăng ký mua tài sản đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

+ Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước thời hạn đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 19/03/2021.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đấu giá viên công bố khách hàng trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

10. Về bước giá: Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá, cụ thể:

TS có GKĐ từ 200.000.000đ đến dưới 400.000.000đ. Bước giá: Tối thiểu 4.000.000đ.

TS có GKĐ từ 1.000.000.000đ đến dưới 4.000.000.000đ. Bước giá: Tối thiểu 10.000.000đ.

11. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Nộp vào tài khoản số 1502 1485 199 9999 Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.

Chuyên đề