Ngày 19/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin kết hợp quầy nhu yếu phẩm tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trường Đại học Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/2/2021 như sau:

Nhằm phục vụ nhu cầu thực tế tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh mời các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá thuê mặt bằng căn tin kết hợp quầy nhu yếu phẩm tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

1. Mặt bằng đấu giá:

- Vị trí: kho kế bên nhà xe bệnh viện

- Diện tích cho thuê là 60m2

2. Giá khởi điểm: 500.000 đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng/tháng).

3. Thời gian đăng ký: từ ngày 25/01/2021 đến ngày 09/02/2021.

4. Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 09 giờ 00, ngày 19/02/2021.

5. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại phòng họp 01, Khu I Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

6. Quy định đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải hoàn tất các thủ tục sau:

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Mục 7.

- Nộp lệ phí tham gia đấu giá (không hoàn lại): 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng).

- Ký quỹ tham gia đấu giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Đơn vị, cá nhân không trúng đấu giá sẽ được hoàn lại số tiền ký quỹ sau khi có thông báo kết quả đấu giá. Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng đấu giá sẽ được giữ lại tiền ký quỹ đến khi làm thủ tục bảo đảm thực hiện hợp đồng, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá và không được hoàn lại tiền ký quỹ.

7. Hồ sơ tham dự đấu giá:

- Đơn xin tham gia đấu giá (theo mẫu);

- 01 bản sơ yếu lý lịch, giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu (bản sao có công chứng) đối với cá nhân tham gia đấu giá hoặc giấy giới thiệu của tổ chức, doanh nghiệp;

8. Hình thức đấu giá:

- Bỏ phiếu giá.

- Số lượt đấu giá: 03 lượt.

- Buổi đấu giá chỉ thực hiện khi có từ 03 tổ chức/cá nhân đăng ký tham dự đấu giá trở lên (tính từ ngày 25/01/2021 đến ngày 09/02/2021).

9. Công nhận trúng đấu giá và ký kết hợp đồng:

- Tổ chức, cá nhân được xét trúng đấu giá phải đảm bảo đạt hai điều kiện như sau:

+ Có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của mục 7.

+ Có giá đấu giá cao nhất qua 03 lượt đấu giá (giá đấu giá cao nhất của lượt đấu giá bất kỳ, không tính trung bình của 3 lượt).

- Cá nhân, đơn vị được công nhận trúng giá phải nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 03 tháng của số tiền trúng đấu giá. Thời gian nộp trước 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, số tiền này sẽ hoàn trả lại sau khi kết thúc hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 03 năm, sau khi hết thời gian thực hiện hợp đồng các bên sẽ thương thảo lại giá, tuy nhiên thời gian kéo dài hợp đồng không được quá 03 năm. Nếu trường hợp thương thảo không thành thì Trường sẽ tổ chức đấu giá lại.

- Giá cho thuê đối với năm đầu tiên là giá trúng đấu giá, bắt đầu từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm sẽ tăng thêm 10% so với giá của năm liền kề trước đó.

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá cam kết không đề nghị điều chỉnh giảm giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Đồng thời không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

10. Về xây dựng căn tin kết hợp quầy nhu yếu phẩm

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng căn tin kết hợp quầy nhu yếu phẩm trong diện tích 60m2. Bản vẽ thiết kế phải được Trường Đại học Trà Vinh và Bệnh viện Trường Đại học Trả Vinh phê duyệt trước khi triển khai thi công.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Quản trị - Thiết bị tại Khu I - Trường ĐHTV;

Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh.

Số điện thoại: 0294.3855.246 (146).

Chuyên đề