Ngày 19/1/2023, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB - Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ có tài sản bảo đảm của VCB - Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn vào ngày 19/1/2023 như sau:

Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ có tài sản bảo đảm của VCB - Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn. Dư nợ tạm tính đến ngày 30/4/2021 là 33.398.398.868 đồng (gốc: 12.064.681.815 đồng; lãi: 21.333.717.053 đồng). Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ 01/5/2021 cho đến khi khách hàng thanh toán xong nợ.

Giá khởi điểm: 19.260.080.786 đồng.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Tài sản bảo đảm: Tham khảo tại hồ sơ đấu giá.

Người có tài sản: VCB - Chi nhánh TP.HCM. Đ/c: Số 05 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Xem hồ sơ: Ngày 12, 13/01/2023 và ngày 16/01/2023, tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM hoặc tại VCB – Chi nhánh TP.HCM. Đ/c: Số 05 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 16/01/2023 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19/01/2023.

Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/fax: 028.3820.4858 - 0948.689.986.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư