Ngày 19/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/1/2023 do Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Khê ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt Phát

Địa chỉ: Số 02 đường Chi Lăng, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0914112184

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Khê

Địa chỉ: Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 211, TBĐ số 8, địa chỉ K122/H42/11 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

01

theo thông báo đính kèm

Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Khê

1,720,901,231

200,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 16/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 18/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/12/2022 - 17:00 13/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, tiền mua hồ sơ: - Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 13/01/2022. - Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt Phát. - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng/ 1 hồ sơ). b) Điều kiện: - Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định. (giấy tờ kèm theo: CMND đối với cá nhân, giấy CN ĐKKD đối với tổ chức và giấy ủy quyền cho cá nhân tham gia).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 19/1/2023

Địa điểm: Hội Trường Tòa nhà Diamond Time số 35 Thái Phiên, tp Đà Nẵng.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề