Ngày 19/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 19/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư