Ngày 19/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2022 do UBND huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á (Đ/c: B36, ngõ 74 Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của UBND huyện Phú Xuyên (Đ/c: TK Thao Chính, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) cụ thể:

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT) cụ thể trong quy chế đấu giá, các khu:

- Ruộng Bà Trường, TT. Phú Xuyên (07 thửa). GKĐ: Từ 9.000.000 đồng - 10.000.000 đồng/m2. TĐT: Từ 150.462.000 đến 200.000.000 đồng/thửa;

- Ải Mạ, xã Phú Túc (02 thửa). GKĐ: 11.400.000 đồng/m2. TĐT: Thửa 11 là 240.950.400 đồng/thửa; thửa 21 là 269.108.400 đồng/thửa;

- Đồng Soi trên, xã Phú Túc (24 thửa). GKĐ: Từ 11.600.000 đồng - 12.300.000 đồng/m2. TĐT: Từ 253.390.400 đồng đến 355.027.200 đồng/thửa.

- Đồng Mèo, xã Tri Trung (16 thửa). GKĐ: Từ 9.700.000 đồng - 10.500.000 đồng/m2. TĐT: Từ 213.400.000 đồng đến 311.577.000 đồng/thửa;

- Ao Ông Triều, xã Sơn Hà (09 thửa). GKĐ: Từ 20.800.000 đồng – 26.000.000 đồng/m2. TĐT: Từ 374.400.000 đồng đến 670.488.000 đồng/thửa.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á từ 08h00’, ngày 27/10/2022 đến 17h00’, ngày 16/11/2022 tại trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên (Đ/c: TK Thao chính, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) từ 08h00’ đến 17h00’, ngày 28/10/2022 và các ngày 02, 04, 09, 11, 14, 15, 16/11/2022.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 16, 17/11/2022 đến 17h00’, ngày 18/11/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và nộp hồ sơ, tiền đặt trước đến Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á theo đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 07h30’, ngày 19/11/2022 tại Nhà Văn hóa thị trấn huyện Phú Xuyên. Đ/c: TK Thao Chính, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. ĐT: 0948.612.662 hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á. ĐT: 035.203.9797.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư