Ngày 18/9/2020, đấu giá Mặt bằng khu trò chơi ngoài trời của Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2020 do Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Đường Nguyễn Đáng, Khóm 6, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Đấu giá tài sản vào mục đích cho thuê là Mặt bằng khu trò chơi ngoài trời của Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh.

- Diện tích cho thuê: 1.400 m2

* Lưu ý:

Người trúng đấu giá sau khi trúng đấu giá phải cam kết: Đảm bảo đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Đường Nguyễn Đáng, Khóm 6, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là:

- Thời gian cho thuê là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

- Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/tháng x 36 tháng = 144.000.000 đồng

Tổng giá khởi điểm: 144.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

* Lưu ý: Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí điện, nước phát sinh.

6. Tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng) từ ngày 15/09/2020 đến ngày 17/09/2020.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

7. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 14 giờ, ngày 18/09/2020 (thứ sáu).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ ngày 15/09/2020.

10. Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 07/09/2020 và ngày 08/09/2020.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản đấu giá.

Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương hoặc Phòng Hành chính – Tổ chức thuộc Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh để được hướng dẫn.

12. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

14. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Tổ chức đấu giá tài sản khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương phát hành).

15. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu (đối với khách hàng là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức).

16. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0939.87.1102.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư