Ngày 18/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt - Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Địa chỉ: Đường Đinh Gia Khánh, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 18/7/2024 tại số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tên tài sản đấu giá: Đất ở và tài sản khác gắn liền với đất là nhà ở tại địa chỉ số 09 Võ Văn Đặng, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Nơi có tài sản đấu giá: Số 09 Võ Văn Đặng, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 4.031.924.000 đồng. Tiền đặt trước: 403.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia: Từ ngày 14/6/2024 đến ngày 15/7/2024 tại số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký mua tài sản hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt.

Chuyên đề