Ngày 18/7/2024, đấu giá 05 quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá ngày 18/7/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự Huyện Nhà Bè (CHV Duy Thị Ngọc Điệp) - Địa chỉ: Số 296B Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 18/7/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: 05 Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 643, 644, 645, 686, 687, 158 tờ bản đồ số 6 tại xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM; Tổng DT: 1.285,8m2; Hình thức SD: SD riêng; Mục đích SD: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn SD: Thửa đất số 643: Đến ngày 06/6/2028, Thửa đất số 644, 645: Đến ngày 06/6/2058, Thửa đất số 686, 687, 158: Đến ngày 16/5/2053.

Giá khởi điểm: 1.262.953.000 đồng – Người mua có trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu có. Tiền đặt trước: 252.000.000 đồng tương đương 20% giá khởi điểm.

Xem tài sản: Từ ngày 19/6/2024 đến ngày 15/7/2024 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc tại thửa đất số 643, 644, 645, 686, 687, 158 tờ bản đồ số 6 tại xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 19/6/2024 đến ngày 15/7/2024 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề