Ngày 18/7/2022, đấu giá tài sản cũ, hỏng thu hồi tại tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2022 do Viễn thông Bắc Ninh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 02432.115.234/ 0867.523.488.

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Bắc Ninh. Đ/c: Số 33, Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tài sản đấu giá: Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng, cụ thể:

- Lô 1: Cáp đồng. Giá khởi điểm (GKĐ): 12.403.782.908 đồng. Tiền đặt trước (TĐT): 2.000.000.000 đồng. Bước giá: 20.000.000 đồng. Tiền mua HS: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Lô 2: Điều hòa. GKĐ: 91.832.930 đồng. TĐT: 15.000.000 đồng. Bước giá: 2.000.000 đồng. Tiền mua HS: 150.000 đồng/ hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Từ 14h30 đến 16h00, ngày 18/7/2022.

- Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến - lacvietauction.vn.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến. Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế đấu giá đã ban hành đăng ký theo lịch trình:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 08/7/2022 đến 17h00, ngày 15/7/2022 (giờ hành chính) tại số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội hoặc đăng ký trực tiếp tại website: Lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/7/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 15/7/2022 (giờ hành chính) vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Chuyên đề