Ngày 18/6/2020, đấu giá Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tại tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận và Hệ thống điều hòa không khí là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận sản vào ngày 18/6/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a) Tài sản 1: Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận (theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu Công trình xây dựng số 585822276800150 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 03/06/2009, hồ sơ gốc số 1910/QĐ-UBND), cụ thể như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chỉ tổ chức đấu giá tài sản là bất động sản (Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải xây dựng trên đất thuê của Nhà nước) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận, người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận và các cơ quan có thẩm quyền để chuyển quyền sở hữu công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải (liên quan đến Hợp đồng thuê đất mà Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận đang thuê) và mua các công trình phụ trợ còn lại và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

b) Tài sản 2: Hệ thống điều hòa không khí, bao gồm: Máy lạnh âm trần; Vật tư thiết bị phụ: Đường ống gió; Đường ống gas và đường ống thoát nước ngưng; vật tư điện; vật tư phụ khác.

2. Giá khởi điểm:

a) Tài sản 1: 3.645.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

b) Tài sản 2: 92.583.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm tám mươi ba ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá:

a) Tài sản 1: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/lần trở lên.

b) Tài sản 2: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/lần trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản 1: 500.000 đồng/bộ.

- Tài sản 2: 150.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 546.750.000 đồng (Năm trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tài sản 2: 13.880.000 đồng (Mười ba triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 15/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/6/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 27/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/6/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 16/6/2020 trong giờ hành chính tại Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuộc Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/6/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 18/6/2020 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu từng tài sản (từng lô). Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 212/QC-TTDVĐGTS ngày 27/5/2020.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 212/QC-TTDVĐGTS ngày 27/5/2020)

Chuyên đề