Ngày 18/6/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng quầy bán hàng, chụp ảnh lưu niệm tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Bảo Tàng tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Bảo Tàng tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang;

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê mặt bằng Quầy bán hàng, chụp ảnh lưu niệm, với diện tích: 600m2, thời gian thuê: 24 tháng.

2.2. Số lượng: 01 tài sản

Tài sản đấu giá theo:

+ Công văn số 3776/UBND-KTTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê tại các đơn vị trực thuộc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.

+ Biên bản xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản tại Bảo Tàng tỉnh Tiền Giang ngày 20 tháng 3 năm 2020.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có Tài sản: Bảo Tàng tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp tối đa 03 vòng tại phiên đấu giá theo quy định Điều 42 Luật đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2020,

- Địa điểm đấu giá: Tại Bảo tàng tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: số 2A Trương Vĩnh Ký, phường 7, Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 03, ngày 04/6/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ Bảo tàng tỉnh Tiền Giang sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/ tháng, thời gian thuê: 24 tháng. Tổng giá khởi điểm: 168.000.000 đồng.

- Bước giá: 100.000 đồng/ tháng. Tương ứng 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/6/2020 liên tục trong giờ hành chính ( trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh TIền Giang.

+ Tại Bảo tàng tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: số 2A Trương Vĩnh Ký, phường 7, Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 15, 16, 17 tháng 6 năm 2020 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh phù hợp tài sản bán đấu giá.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả thuế, phí, lệ phí, chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thu phí; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.

+ Bảo tàng tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 2A Trương Vĩnh Ký, phường 7, Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

Chuyên đề