Ngày 18/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2024 do Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc dân (AMC-NCB) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn.

Người có tài sản: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc dân (AMC-NCB) - Lần 6.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 09 Lê Duẩn, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 390.670.445.567 đồng.

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 10/5/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/5/2024 trên trang điện tử của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn tại website: https://daugiatruongson.vn theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 18/5/2024 tại nền tảng đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn, địa chỉ: https://daugiatruongson.vn.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ số hotline: 0522.169.888 hoặc trang Facebook: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn để được giải đáp.

Chuyên đề