Ngày 18/5/2024, đấu giá lô động sản là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Shinsung Electronics Vina

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi thông báo bán đấu giá ngày 18/5/2024 như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản là tài sản phát mại thu hồi nợ của Agribank chi nhánh huyện Bình Giang; Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, cụ thể:

- Tài sản đấu giá: Lô động sản là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (gồm 34 hạng mục) của Công ty TNHH MTV Shinsung Electronics Vina.

- Giá khởi điểm: 1.200.053.000 đồng. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/hồ sơ;

-Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp từ ngày 8.5.2024 đến 16 giờ 00 ngày 16.5.2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 15.5.2024 đến 16 giờ 30 ngày 16.5.2024. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự chấp nhận quy chế và trả từ giá khởi điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 18.5.2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu, TP Hải Dương. Điện thoại: 0972562562.

Chuyên đề