Ngày 18/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0905176386

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất số 119, tờ bản đồ số 31, tại phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích đo đạc thực tế là là 92,2 m2. Đất được cấp cho hộ ông Nguyễn Thành Vân. Tài sản gắn liền trên đất là 01 Ngôi nhà cấp 4C; diện tích xây dựng 92,2 m2.

Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3,107,217,684

620,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 15/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 17/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 10/04/2023 - 17:00 15/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 18/05/2023

Địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề