Ngày 18/3/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tinh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2023 do Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản TMCP Quân đội – Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tinh Bình Định

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0256.3812837

Tên Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản TMCP Quân đội – Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên.

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại thửa đất số 265, tờ bản đồ số 15, tại địa chỉ Tổ 1, khu vực 1, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản TMCP Quân đội – Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên. Địa chỉ: Tòa nhà Vạn Tường, số 174 đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

4,800,000,000

960,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 15/03/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 15/03/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 24/02/2023 - 16:00 15/03/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày thông báo đến chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/3/2023. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (bản pho to); Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản pho to); Chứng từ nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá; Bì đựng phiếu và phiếu trả giá (được niêm phong và bỏ vào thùng phiếu). - Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước là 960.000.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK: 4300201003401 tại Agribank - CN tỉnh Bình Định, TK: 117.0000.21160 tại Vietinbank- CN tỉnh Bình Định hoặc các tài khoản khác của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 500.000 đồng/hồ sơ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá nhưng chậm nhất đến 16 giờ 00 phút

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 18/03/2023

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng - TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Chi tiết xem tại file đinh kèm

Chuyên đề