Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: 226 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 15/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 17/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 10/02/2022 - 17:00 15/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi; Địa chỉ: số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 18/03/2022

Địa điểm: 84 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 6
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 7
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 8
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 9
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 10
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 11
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 12
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 13
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 14

Chuyên đề

Kết nối đầu tư