Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do ông Nguyễn Thúc Vinh ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư