Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 02143822867

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn

Địa chỉ: SN 33, đường Gia Lan, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 15/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 17/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 24/02/2022 - 16:30 15/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 18/03/2022

Địa điểm: Phòng họp số 7, tầng 4, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Văn Bàn (Trụ sở Nhà hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư