Ngày 18/2/2022, đấu giá quyền hợp tác sản xuất chương trình và đọc quyền khai thác thương mại trên sóng VOV3 tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/2/2022 do Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông ủy quyền như sau:

Chuyên đề