Ngày 18/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Địa chỉ: Số 105 phố Tây Sơn, TT. Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.33.637.264.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30, ngày 18/12/2022 tại Hội trường UBND xã Phương Đình, huyện Đan Phượng. Địa chỉ: Đường 417, thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc các xã tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, cụ thể:

1. Khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, xã Đan Phượng. Gồm 02 thửa (ký hiệu: A3.8; A3.37). Giá khởi điểm: Từ 45.000.000 đồng/m2 đến 47.000.000 đồng/m2.

2. Khu Đệ nhị xã Phương Đình. Gồm 21 thửa (ký hiệu: từ A1 đến A20 và B7). Giá khởi điểm: Từ 34.000.000 đồng/m2 đến 41.000.000 đồng/m2.

3. Khu Trục Đường N1, xã Hạ Mỗ. Gồm 66 thửa đất (ký hiệu: từ A8 đến A18; từ B1 đến B18; từ C1 đến C18; từ D1 đến D13; từ E1 đến E6). Giá khởi điểm: Từ 44.000.000 đồng/m2 đến 51.000.000 đồng/m2.

4. Khu Cây sung trong 4. Gồm 02 thửa (ký hiệu: K3; M3). Giá khởi điểm: 56.000.000 đồng/m2; khu Cây sung trong 5. Gồm 04 thửa (ký hiệu: A5; E1; J2; R2). Giá khởi điểm: Từ 53.000.000 đồng/m2 đến 58.000.000 đồng/m2, xã Song Phượng.

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 29/11/2022 đến 17h00, ngày 15/12/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng; Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng hoặc gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 14/12/2022 đến 17h00, ngày 15/12/2022. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại các cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn hoặc http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc:https://danphuong.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề