Ngày 18/12/2020, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi thanh lý tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2020 do Công ty điện lực Trà Vinh ủy quyền như sau:

Ngày 18/12/2020, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi thanh lý tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Chuyên đề