Ngày 18/12/2020, đấu giá cáp đồng đã hư hỏng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2020 do Viễn thông Bến Tre ủy quyền như sau:

Ngày 18/12/2020, đấu giá cáp đồng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 1

Chuyên đề