Ngày 18/1/2021, đấu giá lô rờ le và cuộn kéo các loại tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2021 do Cục Quản lý thị trường TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 18/1/2021, đấu giá lô rờ le và cuộn kéo các loại tại TPHCM ảnh 1

Chuyên đề