Ngày 18/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 106, tờ bản đồ số 03;diện tích 1.334,1 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ đường Đỗ Trình Thoại là 46,1m2 diện tích chỉ giới xây dựng đường Đỗ Trình Thoại là 116,6 m2), đất ONT, tọa lạc tại ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long Anấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An

14,300,000,000

2,860,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 02/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/09/2022 - 16:00 31/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, ( địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An). Điều kiện và cách thức đăng ký: Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này.¬ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danhTiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 03/11/2022

Địa điểm: 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An

Chuyên đề

Kết nối đầu tư