Ngày 18/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ. Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.33643.248.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 18/11/2022 tổ chức đấu giá tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Phúc Thọ

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, gồm 18 thửa đất với tổng diện tích 2.499,4 m2; các thửa đất có ký hiệu: TT5-1, TT5-8, TT5-9, TT5-18. Giá khởi điểm: 19.100.000 đồng/m2; các thửa đất có ký hiệu: Từ TT5-2 đến TT5-7, từ TT5-10 đến TT5-17. Giá khởi điểm: 17.500.000 đồng/m2.

Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 28/10/2022 đến 17h00, ngày 15/11/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ; Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ hoặc gửi hồ sơ theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 15/11/2022 đến 17h00, ngày 16/11/2022. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại: Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương:https://phuctho.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư