Ngày 17/9/2021, đấu giá cơ sở nhà, đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Cơ sở nhà, đất Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột tại số 38 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. a) Quyền sử dụng đất: - Thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 18, phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; - Diện tích: 3.070,0 m2; - Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ; - Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; - Thời hạn sử dụng: 50 năm (kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá); b) Tài sản gắn liền với đất: - Nhà làm việc: Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp tole. Diện tích: 320,0 m2; - Tường rào: Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50; tường xây gạch Block bê tông rỗng dày 10cm, trụ 20x20cm, có giằng bê tông cốt thép, chiều cao bình quân của tường và trụ 2m, quét vôi. Diện tích: 73,20m2. c) Quy hoạch kiến trúc: - Mật độ xây dựng: Tối đa 60%. - Tầng cao (chưa kể tầng hầm, bán hầm, tầng tum): Từ 4 ÷ 25 tầng. - Khoảng lùi công trình chính so với chỉ giới đường đỏ: Tối thiểu là 6,00m.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17/9/2021, đấu giá cơ sở nhà, đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá cơ sở nhà, đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá cơ sở nhà, đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 17/9/2021, đấu giá cơ sở nhà, đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 4
Ngày 17/9/2021, đấu giá cơ sở nhà, đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 5

Chuyên đề