Ngày 17/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá ngày 17/5/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 7, TP.HCM (CHV: Trịnh Ngọc Lương) - Địa chỉ: Số 01 đường Tân Phú, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/5/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 21 tại P.Tân Phong, Quận 7, TP. HCM. DTKV: 251m2; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Lâu dài (Chi tiết tài sản tham khảo hồ sơ đấu giá).

Giá khởi điểm: 19.224.090.000 đồng – Người mua có trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu có. Tiền đặt trước: 1.922.409.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 15/5/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: nơi có tài sản tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 21 tại Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 15/5/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá hợp lệ. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề