Ngày 17/5/2024, đấu giá 10 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá ngày 17/5/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình; Địa chỉ: Số 01 đường Trần Nhật Duật, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

a) Tài sản đấu giá: Gói 10 xe ô tô thanh lý do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình quản lý và sử dụng. Cụ thể chi tiết từng tài sản như sau:

b) Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 133.555.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm đồng). (Giá trên không bao gồm thuế VAT).

4. Tiền đặt trước: 26.711.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bảy trăm mười một nghìn đồng)/hồ sơ đăng ký.

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 vòng duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ). Bán trọn gói 10 xe ô tô.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Là cá nhân, tổ chức có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, nộp đầy đủ hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo, đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/5/2024 đến 16h30/ ngày 14/5/2024.

b) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 08/5/2024 và ngày 09/5/2024 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (gặp đ/c Lan) để sắp xếp, bố trí thời gian cụ thể đi xem tài sản.

c) Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30’ ngày 10/5/2024 đến 16h30/ ngày 14/5/2024. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, số tài khoản: 5310188304 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

d) Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 09h00/ ngày 17/5/2024.

đ) Địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản trên: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 856585. Tham khảo tại: Website https://daugia.quangbinh.gov.vn.

Chuyên đề