Ngày 17/4/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình  thông báo bán đấu giá lần 4 ngày 17/4/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

+ Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 471, tờ bản đồ số 19; Diện tích: 430,3m2; Địa chỉ thửa đất:Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm: 3.253.500.000 đồng.

+ Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 470, tờ bản đồ số 19; Diện tích: 430,3m2; Địa chỉ thửa đất: Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm: 3.253.500.000 đồng.

+ Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 485, tờ bản đồ số 18; Diện tích: 216,6m2; Địa chỉ thửa đất: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm: 1.667.700.000 đồng.

+ Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 486, tờ bản đồ số 18; Diện tích: 216,6m2; Địa chỉ thửa đất: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm: 1.667.700.000 đồng.

+ Tài sản thứ năm: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 366, tờ bản đồ số 58; Diện tích: 175,1m2; Địa chỉ thửa đất: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Ghi chú: Thửa đất thuộc lô đất số B5, bản đồ quy hoạch các lô đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới. Chỉ giới xây dựng lùi 2.0m so với chỉ giới đường đỏ. Giá khởi điểm: 4.680.000.000 đồng. (Giá khởi điểm của 05 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật). Tiền đặt trước: Nộp 10% giá khởi điểm/01 tài sản đăng ký đấu giá.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 vòng duy nhất) theo phương thức trả giá lên, bán riêng lẻ từng tài sản.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; Cam kết đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo; Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/4/2024 đến 17h00/ngày 15/4/2024.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/4/2024 đến 17h00/ ngày 15/4/2024. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 09h00/ ngày 17/4/2024.

- Địa điểm thực hiện các thủ tục trên: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại: 0232.3827779. Website:https://daugia.quangbinh.gov.vn.

Chuyên đề