Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163.856.699

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 16/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/02/2022 - 16:00 14/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký tham đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; phải có chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 17/03/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 2
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 3
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 4
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 5
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 6
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 7

Chuyên đề

Kết nối đầu tư